En Strålende Fremtid

Session 16 - Rejsen tilbage mod Basstown.

Søgning efter "Nøgle" til Kaer

Cor-Eldir-Riel’s Journey entry

3rd of Mawag year 1517 TH.

Sindri fortæller at han så tegnet for “Kaer” på hulens bagerste væg i nat.
Efter at have studeret væggen, må jeg indrømme at der virkeligt er et tegn. Det er dg så godt gemt at man skal vide hvad man leder efter.

Vi prøver at finde ud af om indgangen er her i hulen, men finder en magisk lerskål i stedet, der ser ud til at have noget med Kaeren at gøre.

Jirri finder ud af at der er tre skåle i alt, der åbner døren til Kaeren.

I vores søgen i og omkring hullerne finder vi et område med mærkelig aske blokke, som vi kigger nærmere på. Det viser sig at de kommer fra en skakt i jorden og at min clean spell, sagtens kan bruges til at bane vej ned gennem den. i bunden viser der sig at være mekanisme, som har sammenpresset asken til de blokke vi fandt på overfladen.

jeg vil ikke resikere at aktivere mekanism, så Tys overtager undersøgelserne og finder en fælde, som skyder en grøn stråle, der forvandler organiske væsener til aske.

Ikke langt derfra finder vi en forsænkning, der fører ind i hvad vi regner med er den Kaer vi leder efter. Der er dog en Gnasher i vejen, men Sindri får den lokket ind i Kaer gangen og håber på at den støder på fælden, hvilket den gør.

Vi kigger os lidt ommkring og kommer frem til en dør, hvor vi skal bruge skålene til at låse den op med.

Inden vi lægger os til at sove kravler jeg op på hulens klippetop og ser nig lidt omkring, for at sikre mig at der ikke er nogle Theranere efter os og ser et lejerbål i det fjerne.

Tys og Sindri undersøger det nærmere og inden længe kommer Tys farerne tilbage og spørger ind til hvad det betyder at en Namegivers Pattern er indhyldet i rosentorne? hvorefter hun er væk igen…

Jirri og jeg tager over og undersøger hvad de to andre har fundet og det lykkedes mig at aktivere en lydfælde inden vi møder Sindris gamle mester og hans nye lærlig.

- Cor-Eldir.[TOP]

Comments

LarsGottlieb Shadowgargoyle

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.