En Strålende Fremtid

Landsbyen Tusindfryd 02
Endnu en af Jirri's bekendte

Session LP: 500
LP Total (ca): 1.900


Cor-Eldir-riel’s Journey entry

19th of the Flower Month year 1517 TH.

Endeligt fri!!! Ud fra hvad Jirri’s gruppe fortæller mig har jeg været fanget i det laboratorie i tre ugers tid. Ærligt talt var jeg ikke sikker på at jeg ville komme ud af det hul i live.

Jeg må sige det er de mest usandsynlige steder man støder på personer man kender. Det viser sig at efter at mine rejsefæller og jeg ikke medte tilbage til kompagniet havde de hyret Jirri og hendes gruppe til samme opgave, hvilket har bragt dem her til Tusindfryd, hvilket jeg er meget taknemlig for.

Hvad er der sket med resten af min gruppe? tjah….ud fra de sørgelige rester af noget, der ligner Horror constructs, så er de blevet brugt til et eller andet ritual eller eksperiment, som jeg kun kan sige, jeg er glad for ikke skete for mig.

Det er fascinerende hvad man kan udføre med magi, men dette er også et dystert eksempel på hvor uheldig en drejning det kan tage og hvad vi andre magikere må kæmpe med når det kommer frem for dagens lys hvilke eksperimenter der er blevet foretaget.

Under rednings aktionen så det da dystert ud, da windlingen Tys blev slugt af en af constructerne.
Det lader dog til at hun ikke var mere skadet end at hun kunne komme tilbage efter nogle timer og hjælpe til med at få mig ud af mit fangenskab.
Jeg må da indrømme at jeg var lidt bekymret for om de ville komme tilbage, da de trak sig tilbage…..

Jeg må sige at jeg undrer mig over hvad der er sket med byens indbyggere, da der ikke er en levende sjæl ud over gruppen og jeg selv. Ud fra de kommentarer Jirri’s er kommet med var en af vores klassekammerater kommet til byen og havde iværksat en plan om at fri til hende og da hun sagde nej, fremmanede han en masse skeletter….. hvilket var byens beboere

Jeg må gå ud fra at gruppen så besejrede ham og hans skeletter. Jeg må indrømme at det ikke giver mening og jeg bare er glad for at jeg stadig er i live.

Jeg er spændt på at udforske denne by og området nærmere, især hvis her er en Kaer….jeg er dog bekymret for at der måske befinder sig en Horror i nærheden med en så fordærvet Nethermancer i byen.

Nå, jeg kan ikke tænke på tom mave, så jeg skal nok have en portion mad mere inden jeg for alvor bryder min hjerne med den slags teorier.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.