Sindri Sore-Buttocks

Description:
Sindri Sore-Buttocks
Dwarf Scout 1st Circle
step pts step pts
DEX 15 6 d10 9 PER 13 6 d10 2
STR 15 6 d10 7 WIL 13 6 d10 2
TOU 16 7 d12 5 CHA 10 5 d8 0
Physical Mystical Social
Defense 9 +shield 10 Defense 8 Defense 6
Armour 4 +armour 8 Armour 3
Strain 0 Wounds 2
Recovery 3 Karma 1
Unconciousness 37 Death 45 Wound Thesh. 10
Discipline Talents rank step dice
Awareness 1 7 d12
Climbing 1 7 d12
Tracking 1 7 d12
Wilderness Survival 3 9 d8+d6
Scout Weaving 1 7 d12
Other Talents: rank step dice
Durability 1 5 6
Navigation 1 7 d12 (free)
Missile Weapons 3 9 d8+d6
Skills specialization rank step dice
Artisan Woodcarving 1 7 d12
Knowledge Frontierwise 1 7 d12
Knowledge Dirtwise 1 7 d12
Readinge & wrytinge
Speak Dwarvish
Speak Human
Alchemy 2 8 2d6
Craftsman Fletcher 1 7 d12
Mapmaking 1 7 d12
Melee Weapons 3 9 d8+d6
Pilot Boat 1 7 d12
Weapon attack damage short long
Short Bow d8+d6 d8+d6 2-30 31-60
Dwarf Sword d8+d6 2d8
Knife d8+d6 2d6
Wt Equipment:
14 Adventurer’s Kit (backpack, bedroll, flint & steel, torch, waterskin, large sack)
3 Woodcarvers Tools
1 Knife
3 Traveler’s Garb (soft boots, shirt, belt, breeches, traveler’s cloak)
8 Trail Rations (1 Week)
4 Silver
3 Short Bow
2 Short Bow Arrows (20)
2 Dwarf Sword
20 Padded Leather
3 Buckler
5 Fletcher’s Tools
Cuneiform written parchment sheets
lots of radishes, berries, carrots and the like
25 various metal bits and bobs
Assorted steel and bronze tools for kayak building
Stack of stretched hides
A mostly finished kayak & spare parts
Jeroum’s Toasty Slippers
Light crystal
Largish Hot Pot
One set of nice clothes
Thread item glasses
Pattern Tattoo
95 Total
215 Max
Bio:

Sindri var en af mange sønner i en respektabel Dværgefamilies langhus, i en koloni ikke langt fra selve Throal. Han viste sig allerede fra en ung alder at være noget til skam for familien da han ikke kunne sidde stille i fem minutter ad gangen – og mindst af alt lære et ordent erhverv. Evig og altid skulle nogen redde ham fra et eller andet eventyr han var vandret ud på, fuldt overbevist over om at han nemt kunne finde hjem igen selv. Historien gik at nogen måtte have lagt True Fire krystaller i hans ble da han var spæd.

Det var altså med stor glæde og lettelse at familien overdrog hans opdragelse og uddannelse til den berømte og berejste Evestian, der lovede dem at alle drengens unoder skyldtes medfødte egenskaber som Scout. Evestian havde for ikke så mange år siden hjulpet med at spejde det land som som Kolonien ligger på, og hans råd var velkomne i de dybeste kamre af Throal. Altså blev Sindri’s skam pludselig til ære og det lykkedes familien at holde deres tårer tilbage da drengen rejste med sin nye læremester.

Det tog kun et år for Evestian at gøre Sindri til en snu og hårdfør Scout Adept og drengens uddannelse kunne måske nok have været endnu kortere, hvis ikke hans unge alder havde betydet at det var mere ansvarligt at holde på ham lidt længere. Så Sindri har mødt mange af Evestians tidligere elever, der nu danner et netværk på kryds og tværs af Barsaive. Men nu er hans læretid overstået og han har øjeblikkeligt kastet sig over det største nye eventyr han kunne finde.

Sindri Sore-Buttocks

En Strålende Fremtid LarsGottlieb Onkel_Thorsen