Sindri Sore-Buttocks

Description:
Sindri Sore-Buttocks
Dwarf Scout 2nd Circle
step pts step pts
DEX 16 7 d12 800 PER 13 6 d10 2
STR 16 7 d12 800 WIL 13 6 d10 2
TOU 16 7 d12 5 CHA 10 5 d8 0
Physical Mystical Social
Defense 10 +shield 11 Defense 8 Defense 6
Armour 4 -armour 0 Armour 2
Strain 0 Wounds 0
Recovery 3 Karma 8
Unconciousness 42 Death 51 Wound Thesh. 10
Discipline Talents rank step dice
Awareness 5 11 d10+d8
Climbing 5 12 2d10
Scout Weaving 5 11 d10+d8
Stealthy Stride 5 12 2d10
Tracking 5 11 d10+d8
Wilderness Survival 5 11 d10+d8
Other Talents: rank step dice
Durability 2 5 6
Navigation 5 11 d10+d8 (free)
Missile Weapons 6 13 d12+d10
Speak Languages 4 10 2d8 Languages
Windling
Theran
Poip
*
Circle bonuses: effect
Defense: +1 Physical Defense
+1 Mystical Defense
Karma use Karma on Initiative
Skills specialization rank step dice
Artisan Woodcarving 1 7 d12
Knowledge Frontierwise 1 7 d12
Knowledge Dirtwise 1 7 d12
Reading & writing
Speak Throalic
Speak Human
Alchemy 3 9 d6+d8
Craftsman Fletcher 1 7 d12
Mapmaking 2 8 2d6
Melee Weapons 3 10 2d8
Pilot Boat 1 8 2d6
Weapon attack damage short long
War Bow (13) d12+d10 (13) d10+d12 2-48 49-96
aimed (16) d12 + d8 + d6 (16) d12 + d8 + d6
Short Bow (12) 2d10 (10) 2d8 2-30 31-60
aimed (15) d12 + 2d6 (15) d12 + 2d6
Dwarf Sword (10) 2d8 (10) 2d8
aggro (13) d12+d10 (13) d12+d10
Knife (10) 2d8 (9) d6+d8
aggro (13) d12+d10 (12) 2d10
Wt Equipment:
14 Adventurer’s Kit (backpack, bedroll, flint & steel, torch, water-skin, large sack)
3 Woodcarvers Tools
1 Knife
3 Traveler’s Garb (soft boots, shirt, belt, breeches, traveler’s cloak)
8 Trail Rations (1 Week)
704 Silver
1 Theran gold coin
4 Elven War Bow “Alkash” (Forgedx1)
2 War Bow Arrows (20)
3 Short Bow
2 Short Bow Arrows (10)
2 Dwarf Sword
20 Padded Leather
3 Buckler
5 Fletcher’s Tools
A finished kayak & spare parts
1 Jeroum’s Toasty Slippers
2 Light crystal
8 Largish Hot Pot
3 One set of nice clothes
Ghostmaster Orichalcum Coin
0 Sindri’s Tattoo (Comfort; +1 Mys Def; +1 Mys Def
Potions
1 Booster
1 Salve of Closure
76 Total
215 Max
Bio:

Sindri var en af mange sønner i en respektabel Dværgefamilies langhus, i en koloni ikke langt fra selve Throal. Han viste sig allerede fra en ung alder at være noget til skam for familien da han ikke kunne sidde stille i fem minutter ad gangen – og mindst af alt lære et ordent erhverv. Evig og altid skulle nogen redde ham fra et eller andet eventyr han var vandret ud på, fuldt overbevist over om at han nemt kunne finde hjem igen selv. Historien gik at nogen måtte have lagt True Fire krystaller i hans ble da han var spæd.

Det var altså med stor glæde og lettelse at familien overdrog hans opdragelse og uddannelse til den berømte og berejste Evestian, der lovede dem at alle drengens unoder skyldtes medfødte egenskaber som Scout. Evestian havde for ikke så mange år siden hjulpet med at spejde det land som som Kolonien ligger på, og hans råd var velkomne i de dybeste kamre af Throal. Altså blev Sindri’s skam pludselig til ære og det lykkedes familien at holde deres tårer tilbage da drengen rejste med sin nye læremester.

Det tog kun et år for Evestian at gøre Sindri til en snu og hårdfør Scout Adept og drengens uddannelse kunne måske nok have været endnu kortere, hvis ikke hans unge alder havde betydet at det var mere ansvarligt at holde på ham lidt længere. Så Sindri har mødt mange af Evestians tidligere elever, der nu danner et netværk på kryds og tværs af Barsaive. Men nu er hans læretid overstået og han har øjeblikkeligt kastet sig over det største nye eventyr han kunne finde.

Sindri Sore-Buttocks

En Strålende Fremtid LarsGottlieb Onkel_Thorsen